Szabályok, részvételi feltételek

A Nyereményjátékok szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Danubius laptop (danubiuslaptop.hu), (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Facebook oldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött személy (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Játék leírása

A Játék a Danubius laptop Facebook oldalán megosztott posztban érhető el. Ott olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg az ahhoz kapcsoló anyagok és ott lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékra. Ha a feltételek máshogy nem szólnak, általánosan a következő feltételekkel indítunk nyereményjátékot:

– kedvelje a nyereményjáték bejegyzését

– válaszoljon a játékban feltett kérdés(ek)re

A megosztás nem feltétele a játékban való részvételnek.

A Játék időtartama

Minden esetben a nyereményjáték posztjában található. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

Valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, és a játékban meghatározott egyéb feltételek teljesítésével lehet.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a Játékos a játék pályázati feltételt teljesítette.

Nyeremény

A nyereményjáték posztjában meghatározott termék(ek).

Sorsolás

A játékosok közötti sorsolás alkalmazás segítségével történik. A sorsolás folyamatát képeken, vagy vidón rögzítjük.

Nyertesek értesítése

A nyertest az adott Játék alatti posztban, a hozzászólása alatt értesítjük. Külön posztban is megnevezésre kerülnek a nyertesek.

A nyeremények kézbesítése

A nyeremény tárgyát a danubiuslaptop.hu weboldal küldi el a nyertesnek. Magyarországra való postázás esetén a küldés díja a szervezőt terheli, más EU-s országba való postázás díja a nyertest terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

– a Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény feladásáig.

A Szervező a személyes adatokat bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

Felelősségkizárás

A játékra való jelentkezés hiányosságaiért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.